1. Klient na obowiązek zapoznania się z regulaminem studia JaTuTaTToo.
 2. Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać mailowo, poprzez facebooka, instagrama.
 3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu.
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu studia JaTuTaTToo.
 5. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu.
 6. W przypadku zgłoszenia chęci/konieczności rezygnacji z tatuażu, nie później niż na miesiąc przed rezerwowanym terminem tatuowania, klient możne ubiegać się o zwrot zaliczki.
 7. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci zmiany terminu tatuowania nie później niż na 4 dni przed umówioną wizytą. Zgłoszenie chęci zmiany terminu tatuowania później niż na 4 dni robocze przed umówioną wizytą lub brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą wpłaconej zaliczki. Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga ponownego jego potwierdzenia poprzez ponowne uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł. Termin tatuażu można zmienić raz. Każda kolejna zmiana terminu jest równoznaczna z utratą zaliczki.
 8. Jeżeli klient jest posiadaczem wydawanego przez nas kuponu podarunkowego, podczas ustalania terminu powinien uprzedzić, że opłatę za tatuaż uiści kuponem i podać jego numer. W przypadku nie stawienia się na zabieg tatuowania w ustalonym terminie, bądź poinformowaniu o niemożności stawienia się na zabieg, później niż na 4 dni robocze przed ustalonym terminem na tatuowanie, wartość kuponu spada o 200 zł.
 9. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji, propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot, wniesionej na rzecz studia, opłaty za rezerwacje terminu.
 10. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić kwestionariusz zdrowotny, zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym ewentualnych powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.
 11. Osoby niepełnoletnie nie mogą zostać wytatuowane, nawet jeśli posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 12. Osoba poddająca się zabiegowi nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.
 13. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
 14. Po wykonaniu zabiegu należy przestrzegać zasad pielęgnacji tatuażu, o których informuje tatuator po wykonaniu tatuażu. Dostępne są również na stronie internetowej studia.
 15. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej.
 16. Po całkowitym zagojeniu się tatuażu zalecane jest stawienie się w studiu, celem kontroli.
 17. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć i prac.

W pomieszczeniu zabiegowym obowiązuje:

 • zakaz spożywania posiłków i alkoholu;
 • zakaz przebywania osób trzecich;
 • zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu.