Korzystając ze strony www.jatutattoo.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma JaTuTaTToo Studio Tatuażu zarządzająca stroną www.jatutattoo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą JaTuTaTToo Studio Tatuażu poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę JaTuTaTToo Studio Tatuażu do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona www.jatutattoo.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę JaTuTaTToo Studio Tatuażu jako dane poufne.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Firma JaTuTaTToo Studio Tatuażu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.