Regulamin Studia JaTuTaTToo

 

Rezerwacja terminu

1. Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator facebooka lub osobiście w studiu.

2. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 200 zł. – w przypadku gdy rezerwowana jest całodzienna sesja. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową.

3. Jeżeli klient jest posiadaczem wydawanego przez nas kuponu podarunkowego, podczas ustalania terminu powinien uprzedzić, że opłatę za tatuaż uiści kuponem i podać jego numer. W przypadku nie stawienia się na zabieg tatuowania w ustalonym terminie, bądź poinformowaniu o niemożności stawienia się na zabieg, później niż na 4 dni przed ustalonym terminem na tatuowanie, wartość kuponu spada o 100 zł.

4. W przypadku zgłoszenia chęci rezygnacji z tatuażu, nie później niż na miesiąc przed rezerwowanym terminem tatuowania, klient możne ubiegać się o zwrot zadatku.

5. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci zmiany terminu tatuowania nie później niż na 4 dni przed umówioną wizytą. Kolejny termin możliwy jest tylko na okres, w którym aktualnie prowadzimy zapisy. Zgłoszenie chęci zmiany terminu tatuowania później niż na 4 dni przed umówioną wizytą lub brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku. Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga ponownego jego potwierdzenia, poprzez ponowne uiszczenie zadatku.

6. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W przypadku braku jego akceptacji, propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot – wniesionej na rzecz Studia – opłaty za rezerwacje terminu.

7. Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia JaTuTaTToo.

8. Gotowy projekt tatuażu, można obejrzeć dopiero w umówionym dniu tatuowania. W przypadku chęci skorygowania wzoru,  korekty dokonuje się na miejscu, przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania.

9. W wyjątkowych przypadkach, gdy wzór gotowy jest wcześniej, można – za zgodą tatuatora – zobaczyć go parę dni przed umówionym dniem tatuowania. Projektów nie wysyłamy drogą mailową.

Akceptacja ryzyka

9. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić kwestionariusz zdrowotny; zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.
10. Osoba poddająca się zabiegowi nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.
11. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym. W pomieszczeniu zabiegowym obowiązuje:
a. zakaz spożywania posiłków i alkoholu;
b. zakaz przebywania osób trzecich bez zgody tatuatora;
c. zakaz palenia wyrobów tytoniowych;

Zalecenia końcowe

12. Po wykonaniu zabiegu należy przestrzegać zasad pielęgnacji tatuażu, o których informuje tatuator. Dostępne są również na stronie internetowej w dziale pielęgnacja.
13. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej w dziale kontakt.
14. Po całkowitym zagojeniu się tatuażu zalecane jest stawienie się w studiu, celem kontroli.
15. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć i prac.